Szkolenie okresowe BHP dla dyrektora i osoby kierującej pracownikami w placówce oświatowej – on-line

110.00 

Szkolenie okresowe BHP – Dyrektorzy i osoby kierujące pracownikami w placówkach oświaty

Kategoria:

Opis

Okresowe szkolenie BHP dla dyrektorów i osób kierujących pracownikami w w placówkach oświaty wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:

 • dyrektorzy wszystkich typów szkół (szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół technicznych, wyższych)
 • osób kierujących pracownikami wszystkich typów szkół (szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół technicznych, wyższych)
 • dyrektorzy placówek oświaty
 • osób kierujących pracownikami w placówkach oświaty

Opis

Szkolenie okresowe bhp dla dyrektorów i osób kierujących pracownikami w placówkach oświatowych. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym kadra kierownicza powinna uczestniczyć:

 • pierwszy raz – w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia
 • następnie – co 5 lat.

Czas trwania

Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

 

Spis treści

 • Wstęp.
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Test końcowy

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla dyrektorów i osób kierujących pracownikami w w placówkach oświaty jest ważny przez 5 lat.

 

Ważność Konta

Utworzone konto jest ważne 30 dni od daty jego utworzenia. Po upływie tego terminu do kursu należy przystąpić ponownie.

APLIKACJA MOBILNA:
Na naszej platformie uruchomiono tzw. mobilne usługi sieciowe pozwalające na współpracę z aplikacją Moodle Mobile.
Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych i dostępna jest dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych wspierających urządzenia mobilne:

Pobierz aplikacje z iOS App Store Pobierz aplikacje z Google play

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.