Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to odzież ochronna (np. ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku) oraz środki ochrony kończyn (ochraniacze stóp, obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci, dłoni itd.), głowy (głównie hełmy), twarzy i oczu, m.in. okulary ochronne, słuchu (nauszniki, wkładki przeciwhałasowe itp.), układu oddechowego, izolujące cały organizm, (np. kombinezony gazoszczelne, środki chroniące przed upadkiem z wysokości).

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można:

 uniknąć zagrożeń

 wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez wyposażenia go w środki ochrony indywidualnej niezbędne na danym stanowisku pracy. Środki ochrony indywidualnej stanowią własność pracodawcy i dostarczane są pracownikowi nieodpłatnie. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace. Pracownik zobowiązany jest używać przekazane środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast pracodawca jest uprawniony do kontroli przestrzegania tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do jego wyegzekwowania.

Każdy pracodawca musi chronić życie i zdrowie swoich pracowników. W tym celu zobowiązany jest stosować kompleksowe metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Należą do nich wszystkie możliwe środki, które pomogą w zmniejszeniu poziomu zagrożenia, tak aby zagrożenia te osiągnęły dopuszczalne wartości. Każdy pracodawca może w tym celu zastosować środki administracyjno-organizacyjne, prawne oraz techniczne.

Środki administracyjno-organizacyjne i prawne to wszystkie akty prawne oraz przepisy wewnątrzzakładowe, działania kontrolne oraz pilnowanie przestrzegania przepisów przez pracowników.

Natomiast środki techniczne to w rzeczywistości środki ochrony zbiorowej. Mają za zadanie chronić pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Są to bardzo różnorodne środki, które często wynikają z warunków lokalnych, a nawet chwilowych potrzeb.