Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy i osoby kierującej pracownikami – (j.ang) – on-line

110.00 

Szkolenie okresowe – Kadra kierownicza (j.angielski)

Opis

Employers and management staff

OUR OFFER
Occupational Health and Safety e-learning training course, on-line test, certificate, registered mail, assistance and consulting services.

Training dedicated for groups:

 • employers (including employers, who themselves wish to conduct initial training for employees)
 • steering,
 • champions
 • foremen,
 • managers.

TRAINING DESIGNED FOR
Employers and management staff (managers, masters, foremen and directors).

TRAINING FREQUENCY
The first training course takes place within six months from the day of hiring employees and then every 5 years.
Every employer hiring employees shall have a valid certificate of Occupational Health and Safety training for employers.

Training may be interrupted and continued at any time. For the final test can be attempted as many times.

Table of Contents

 • Introduction.
 • The labor law regulations concerning occupational safety and health.
 • Methods of identification, analysis and risk assessment of harmful, burdensome and hazardous factors occurring in the work processes and the evaluation of risks associated with these hazards.
 • Shaping the working conditions in accordance with the requirements of safety and ergonomics, including the methods of preventing or reducing the impact of harmful, burdensome and hazrdous factors on employees.
 • Rules of conduct in the event of an accident at work and in emergency situations (fire, crash, etc., including the principles of providing premedical aid in the event of an accident).
 • Exam

WE ISSUE
A certificate complying with the ordinance: pursuant to § 16 part 3 of the ordinance of the Minister of Economy and Labour of 27 July 2004 on training in occupational health and safety (Official Journal of the Republic of Poland No. 180, pos. 1860, as amended) and complying with Polish law

 

===================================================================================================================================================

 

Pracodawca oraz kadra kierownicza w języku Angielskim

 

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Szkolenie dedykowane dla grup:

 • pracodawcy (w tym pracodawcy, którzy sami chcą prowadzić szkolenia wstępne dla pracowników),
 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • brygadziści.

Opis

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym kadra kierownicza powinna uczestniczyć:

 • pierwszy raz – w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia
 • następnie – co 5 lat.

Czas trwania

Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Spis treści

 • Wstęp.
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Test końcowy

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracodawców i kadry kierowniczej jest ważny przez 5 lat.

Ważność Konta

Utworzone konto jest ważne 30 dni od daty jego utworzenia. Po upływie tego terminu do kursu należy przystąpić ponownie.

APLIKACJA MOBILNA:
Na naszej platformie uruchomiono tzw. mobilne usługi sieciowe pozwalające na współpracę z aplikacją Moodle Mobile.
Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych i dostępna jest dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych wspierających urządzenia mobilne:

Pobierz aplikacje z iOS App Store Pobierz aplikacje z Google play

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.