Szkolenie okresowe BHP dla pracownika inżynieryjno-technicznicznego – (j.ang) – on-line

105.00 

Szkolenie okresowe – Pracownik inżynieryjno-techniczny (j.angielski)

Opis

Engineering and technical employee

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERIODIC TRAINING FOR THE ENGINEERING AND TECHNICAL EMPLOYEE
IN THE OFFER

The access to Occupational Health and Safety training in e-learning form, on-line exam, a certificate, recorded delivery, assistance and consultations.

Training dedicated for groups:

 • machine builders and other technical equipment,,
 • technologists,
 • organizers of production
 • designers,
 • other related.

THE TRAINING IS INTENDED FOR
Engineering and technical employee.

THE FREQUENCY OF PROVIDING THE TRAININGS
The first training is provided within a year from employment of a worker, then every 5 years..

Training may be interrupted and continued at any time. For the final test can be attempted as many times.

Table of Contents

 • Introduction.
 • The labor law regulations concerning occupational safety and health.
 • Methods of identification, analysis and risk assessment of harmful, burdensome and hazardous factors occurring in the work processes and the evaluation of risks associated with these hazards.
 • Shaping the working conditions in accordance with the requirements of safety and ergonomics, including the methods of preventing or reducing the impact of harmful, burdensome and hazrdous factors on employees.
 • Rules of conduct in the event of an accident at work and in emergency situations (fire, crash, etc., including the principles of providing premedical aid in the event of an accident).
 • Exam

WE ISSUE
A certificate complying with the ordinance: pursuant to § 16 part 3 of the ordinance of the Minister of Economy and Labour of 27 July 2004 on training in occupational health and safety (Official Journal of the Republic of Poland No. 180, pos. 1860, as amended) and complying with Polish law..

 

===================================================================================================================================================

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny w języku Angielskim

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych wraz z imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP . Szkolenie dedykowane dla grup:

 • projektanci,
 • konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • technolodzy,
 • organizatorzy produkcji,
 • inne pokrewne.

Opis

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnych oraz technicznych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy projektantów, konstruktorów i technologów.

Kiedy należy przeprowadzić to szkolenie?

Zgodnie z ustawą w szkoleniu okresowym pracownik inżynieryjno-techniczny powinien uczestniczyć:

 • pierwszy raz – w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia
 • następnie – co 5 lat.

Czas trwania

Szkolenie można przerwać i kontynuować w dowolnym momencie. Do testu końcowego można podchodzić dowolną ilość razy.

Spis treści

 • Wstęp.
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Test końcowy.

Certyfikat

Szkolenie jest zakończone pełnoprawnym imiennym certyfikatem zgodnym z wymogami PIP. Zgodnie z ustawą certyfikat dla szkolenia okresowego dla pracodawców i kadry kierowniczej jest ważny przez 5 lat.

Ważność Konta

Utworzone konto jest ważne 30 dni od daty jego utworzenia. Po upływie tego terminu do kursu należy przystąpić ponownie.

APLIKACJA MOBILNA:
Na naszej platformie uruchomiono tzw. mobilne usługi sieciowe pozwalające na współpracę z aplikacją Moodle Mobile.
Aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych i dostępna jest dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych wspierających urządzenia mobilne:

Pobierz aplikacje z iOS App Store Pobierz aplikacje z Google play

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.